Dowódca zmiany w Wydziale Ochrony Elektrownia Turów
Data dodania: 2020.06.17

Elbest Security sp. z o.o.

Ogłasza rekrutację wewnętrzną na stanowisko:

Dowódca zmiany

w Wydziale Ochrony Elektrownia Turów

Miejsce zatrudnienia – Bogatynia

 

Do obowiązków osoby zatrudnionej m. in. należało będzie:

 • realizowanie powierzonych obowiązków zgodnie z Ustawą o ochronie osób i mienia z dn. 22 sierpnia 1997r., oraz innymi aktami prawnymi stanowiącymi uzupełnienie problematyki ochronnej;
 • planowanie służby zgodnie z założeniami planu ochrony i wytycznymi przełożonych;
 • przydzielanie zadań podległym pracownikom;
 • stały nadzór nad pracą podległych pracowników;
 • sporządzanie dokumentacji, raportów dotyczących zaistniałych zdarzeń na zmianie;
 • wydawanie i przyjmowanie broni, amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego na swojej zmianie, ściśle według otrzymanych wytycznych;
 • udzielanie instruktaży i wytycznych podległym pracownikom w celu poprawnego wykonywania przez nich powierzonych zadań i obowiązków;
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji związanej z ochroną danego obiektu;
 • niezwłoczne zgłaszanie przełożonym, Zleceniodawcy, organom ścigania o zaistniałych włamaniach, kradzieżach, dewastacjach mienia i innych zdarzeniach zagrażających mieniu i osobom.
 • wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych.

Od kandydatów do zatrudnienia wymagane są następujące umiejętności i kompetencje:

 • wykształcenie minimum średnie
 • znajomość przepisów prawa zawartych w ustawie o ochronie osób i mienia;
 • wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony;
 • legitymacja dopuszczająca do posiadania broni;
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie wykonywania zadań Kierownika do spraw bezpieczeństwa;
 • minimum 5 lat stażu pracy w ochronie obiektów podlegających obowiązkowej ochronie;
 •  prawo jazdy kat. B;
 • umiejętność organizacji i koordynacji pracy podległego zespołu;
 • samodzielność, operatywność, dynamizm w działaniu.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia (CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.06.2020 r. na adres e-mail: kadry@elbestsecurity.pl z nazwą stanowiska w tytule maila.

Prosimy o zamieszczenie w zgłoszeniu adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego;

 • Zastrzegamy sobie możliwość nawiązania kontaktu tylko z wybranymi kandydatami;
 • Nadesłanych ofert nie zwracamy;
 • Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz te, które zostaną nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

W aplikacji prosimy umieścić klauzulę:

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA POTRZEB PROCESU REKRUTACJI

w Elbest Security sp. z o.o.

Niniejszym, mając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Elbest Security sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie przy ul. 1 Maja 63, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w Spółce Elbest Security sp. z o.o.

Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.

Przekazane dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie dla celów rekrutacyjnych koniecznych do uzyskania zgód korporacyjnych także współpracującym ze spółką podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE, według poniższego wykazu:

 1. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
 2. PGE GiEK S.A.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

1. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w spółce e-mail iod@elbestsecurity.pl

3. Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 6 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.

4. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przez mnie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

 

Oferty Wszystkie
Tworzenie planów ochrony

W Elbest Security sp. z o.o. wiemy ze ochrona fizyczna jest podstawowym i nieodzownym elementem każdego systemu ochrony. Usługa ta na przestrzeni ostatnich lat ulega stałej przemianie związanej nie tylko z ciągłym rozwojem infrastruktury... 2014.08.19 Czytaj całość
Budowa monitoringu i systemów zabezpieczeń

Elbest Security sp. z o.o. koncentruje swoje działania w zakresie tworzenia sieci monitoringu lokalnych systemów alarmowych. Zadaniem systemu alarmowego jest ochrona dobytku oraz życia i zdrowia, dlatego systemy sygnalizacji włamania i napadu... 2014.08.19 Czytaj całość
Pełen zakres usług Elbest Security sp. z o.o

Specjalizujemy się w ochronie fizycznej osób i mienia i zabezpieczeniu technicznym obiektów paliwowo-energetycznych. Zaufała nam PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - nasz najbardziej prestiżowy klient... 2014.08.19 Czytaj całość
Usługi detektywistyczne

Dodatkowym atutem działalności Elbest Security są usługi detektywistyczne, poparte stosownymi uprawnieniami. W dobie globalizacji informacja, forma i szybkość jej pozyskiwania staję się nadrzędnym elementem zwiększającym konkurencyjność na rynku. Na... 2017.05.18 Czytaj całość
Ogłoszenia Wszystkie
Data dodania: 2020.06.17

Kwalifikowany pracownik ochrony w ZEW Porąbka -Żar w Międzybrodziu Bialskim

Praca dla kwalifikowanego pracownika ochrony na terenie ZEW Porąbka -Żar w Międzybrodziu Bialskim
Czytaj całość
Data dodania: 2020.06.17

Kwalifikowany pracownik ochrony - PGE GiEK S.A. Elektrownia Bełchatów

Kwalifikowany pracownik ochrony - PGE GiEK S.A. Elektrownia Bełchatów
Czytaj całość
Data dodania: 2020.06.17

Wartownik - konwojent w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole.

Wartownik - konwojent w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole.
Czytaj całość
Data dodania: 2020.06.17

Dowódca zmiany w Wydziale Ochrony Elektrownia Turów

Elbest Security sp. z o.o. Ogłasza rekrutację wewnętrzną na stanowisko: Dowódca zmiany w Wydziale Ochrony Elektrownia Turów
Czytaj całość
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Akceptuję