Specjalista ds. BHP
Data dodania: 2020.03.18

Elbest Security sp. z o.o.
w Bełchatowie

Ogłasza rekrutację wewnętrzną i zewnętrzną na stanowisko:

Specjalista ds. BHP
(umowa na zastępstwo)

w Biurze Zarządzania Personelem i BHP
Miejsce zatrudnienia – Rogowiec,

 

Do obowiązków osoby zatrudnionej należało będzie m.in.:

 • Systematyczna kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przez pracowników zasad i przepisów bhp,
 • Opracowywanie oraz aktualizacja kart stanowiskowych pracowników Spółki,
 • Przygotowywanie informacji o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy w działach oraz o źródłach zagrożeń zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usuwania,
 • Udział w opracowywaniu i kontrola realizacji planów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi instrukcjami statystyki oraz dokumentacji powypadkowej,
 • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 • Prowadzenie szkoleń okresowych pracowników fizycznych,
 • Współpraca z organami nadzoru,
 • Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 • Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników.

Profil idealnego kandydata:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Wykształcenie wyższe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub wyższe wykształcenie techniczne i kierunkowe studia podyplomowe,
 • Dobra znajomość przepisów w zakresie BHP,
 • Zdolności komunikacyjne oraz dobra organizacja pracy,
 • Inicjatywa, samodzielność oraz odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office,
 • Innowacyjność w promowaniu kultury bezpieczeństwa pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia (CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2020 r. na adres e-mail: kadry@elbestsecurity.pl z nazwą stanowiska w tytule maila. Rozpatrywanie otrzymanych zgłoszeń odbywać się będzie na bieżąco.

Prosimy o zamieszczenie w zgłoszeniu adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego;

 • Zastrzegamy sobie możliwość nawiązania kontaktu tylko z wybranymi kandydatami;
 • Nadesłanych ofert nie zwracamy;
 • Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz te, które zostaną nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane;
 • Prosimy o umieszczenie w ofercie następującej klauzuli:

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA POTRZEB PROCESU REKRUTACJI
w Elbest Security sp. z o.o.

Niniejszym, mając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Elbest Security sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie przy ul. 1 Maja 63, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w Spółce Elbest Security sp. z o.o.

Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.

Przekazane dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie dla celów rekrutacyjnych koniecznych do uzyskania zgód korporacyjnych także współpracującym ze spółką podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE, według poniższego wykazu:

1.PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

2. PGE GiEK S.A.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

1. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w spółce e-mail iod@elbestsecurity.pl

3. Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 6 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.

4. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przez mnie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

 

Oferty Wszystkie
Tworzenie planów ochrony

W Elbest Security sp. z o.o. wiemy ze ochrona fizyczna jest podstawowym i nieodzownym elementem każdego systemu ochrony. Usługa ta na przestrzeni ostatnich lat ulega stałej przemianie związanej nie tylko z ciągłym rozwojem infrastruktury... 2014.08.19 Czytaj całość
Budowa monitoringu i systemów zabezpieczeń

Elbest Security sp. z o.o. koncentruje swoje działania w zakresie tworzenia sieci monitoringu lokalnych systemów alarmowych. Zadaniem systemu alarmowego jest ochrona dobytku oraz życia i zdrowia, dlatego systemy sygnalizacji włamania i napadu... 2014.08.19 Czytaj całość
Pełen zakres usług Elbest Security sp. z o.o

Specjalizujemy się w ochronie fizycznej osób i mienia i zabezpieczeniu technicznym obiektów paliwowo-energetycznych. Zaufała nam PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - nasz najbardziej prestiżowy klient... 2014.08.19 Czytaj całość
Usługi detektywistyczne

Dodatkowym atutem działalności Elbest Security są usługi detektywistyczne, poparte stosownymi uprawnieniami. W dobie globalizacji informacja, forma i szybkość jej pozyskiwania staję się nadrzędnym elementem zwiększającym konkurencyjność na rynku. Na... 2017.05.18 Czytaj całość
Ogłoszenia Wszystkie
Data dodania: 2020.03.06

Kwalifikowany pracownik ochrony w EW Żarnowiec w Czymanowie

Praca dla kwalifikowanego pracownika ochrony na terenie EW Żarnowiec w Czymanowie
Czytaj całość
Data dodania: 2020.03.06

Kwalifikowany pracownik ochrony w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Szczecin

Kwalifikowany pracownik ochrony w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Szczecin
Czytaj całość
Data dodania: 2020.03.06

Kwalifikowany pracownik ochrony w ZEW Porąbka -Żar w Międzybrodziu Bialskim

Praca dla kwalifikowanego pracownika ochrony na terenie ZEW Porąbka -Żar w Międzybrodziu Bialskim
Czytaj całość
Data dodania: 2020.03.06

Kwalifikowany pracownik ochrony - PGE GiEK S.A. Elektrownia Bełchatów

Kwalifikowany pracownik ochrony - PGE GiEK S.A. Elektrownia Bełchatów
Czytaj całość
Data dodania: 2020.03.06

Wartownik - konwojent w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole.

Wartownik - konwojent w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole.
Czytaj całość
Data dodania: 2020.03.18

Specjalista ds. BHP

Specjalista ds. BHP
Czytaj całość
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Akceptuję